วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

quality by qc

gdkflyflyvjhflijhdutldluuihbgkjh.vfgfggioihggjhfl;lyfhjfffliugkiggxewtuoiujlvchvhgkgkg.k.lvvjyufudduyfuf;fi;fhygggilggggfohhhh
เราต้องการให้สินค้าทุกอย่างที่ท่านรับจากเรา จะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่ท่านได้คาดหวังไว้ หากท่านไม่พอใจในสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ หรือเงื่อนไข ต่างๆ ท่านสามารถรับเงินคืนได้ภายใน 30 วัน เพียงแค่ท่านนำสินค้าส่วนที่เหลือมาคืน บริษัท ฟรีไล้ฟ์ จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน อย่างแน่นอน และโปรดสอบถามวิธีการ โดยละเอียด จากตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือ ติดต่อสอบถาม จากหมายเลขโทรศัพท์ ข้างบน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การเพิ่มผลผลิต

BlueTooth : ฟันสีฟ้าหมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถใช้รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่างได้ในระบบใกล้ไม่เกิน 30 ฟุด โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4 ghz. - 1 megabit เป็นระบบสื่อสารไร้สายที่เป็นที่นิยมในโทรศัพท์มือถือประโยชน์ของ BlueToothรับส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ,เสียง หรือ video ใช้งานร่วมกับ หูฟังของโทรศัพท์ ชนิดไร้สาย รับข้อมูลระหว่างมือถือกับ คอมพิวเตอร์ PC และ Notebook รับข้อมูลระหว่างมือถือกับ PDA, Palm รับข้อมูลระหว่างมือถือ